Balesh e Se Nafareh – بالش سه نفره – SANTA CLARA

Balesh e Se Nafareh – بالش سه نفره – SANTA CLARA
04
/Mar
Sunday
2018

Balesh e Se Nafareh – بالش سه نفره – SANTA CLARA

Location
Santa Clara, California, USA
Venue
Santa Clara Convention Center
Time
07:00 pm
Info
925-709-4726

Merci Production Proudly Presents: نمایش بالش سه نفره! نمایشی از فرزان دلجو کمدی ترین و جنجالی ترین نمایش 20 سال اخیر بعد از سه دهه فرزان دلجو و آیلین ویگن در صحنه تئاتر با شرکت سحر اخوان و هنرمندی علی پورتاش